Programul ZEP la Scoala Virgil Mazilescu


de Dan Oltean

dan.oltean@infocorabia.ro


Acest aricol conține 31 de poze

La începutul anului 2003, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a iniţiat un proiect-pilot prin care să fie verificate fezabilitatea şi condiţiile intervenţiei prin ZEP pentru sistemul naţional de educaţie. Sistemul Zonelor de educaţie prioritară (ZEP) este un ansamblu de măsuri întreprinse, în vederea sprijinirii acţiunilor educative în zonele în care condiţiile economice şi sociale constituie obstacole pentru reuşita şcolară a elevilor. Sistemul promovează principiul discriminării pozitive şi al compensării (alocare de resurse şcolare suplimentare elevilor cu dificultăţi de învăţare şi rezultate şcolare reduse datorită situaţiei de dezavantaj socio-economic) şi se ghidează după trei filosofii principale de intervenţie:

politici educaţionale de compensare, de eliminare a inegalităţilor în domeniul educaţional, înscrise în curentul transformării şcolilor de elită în şcoli de masă şi garantării egalităţii de şanse prin intervenţiile statului bunăstării; cel mai adesea, aceste politici au o logică teritorială (abordarea ZEP);
politici educaţionale de luptă împotriva excluziunii (şcolare, dar şi sociale sau economice) prin schimbarea radicală a practicilor şcolare şi re-definirea modului de înţelegere a handicapului socio-cultural; accentul acestei abordări cade pe echitate, pe garantarea accesului la